Handig om te weten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kaartverkoop STAM (Montfoort Tickets)
Onderaan deze pagina vindt u de aanvullende voorwaarden voor Triathlon MontfoortOnline kaartverkoop

Voor onze online kaartverkoop gelden bepaalde voorwaarden die u hieronder kunt vinden.

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens zijn enkel voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verkocht, maar nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zoals het toezenden van gekochte e-tickets.

Betalingswijze

Online kaarten kunnen worden gekocht door middel van iDEAL.

Bedenktijd, restitutie en annulering

Over de gekochte producten geldt geen bedenktijd. Het retourneren van kaarten is slechts mogelijk wanneer een evenement wordt geannuleerd door Stichting Tent Activiteiten Montfoort (STAM (Montfoort Tickets)). Dan zal het aankoopbedrag worden geretourneerd aan de koper. Bij een normale gang van zaken, kunnen kaarten niet worden geretourneerd, verplaatst of gerestitueerd, tenzij nadrukkelijk overeengekomen. Let dus goed op dat u de juiste kaarten koopt.

Stichting Tent Activiteiten Montfoort
Kvk nr. 54798582 BTW-nr.
NL8514.44.362B01
vestigingsadres : keizerstraat 32

Privacy statement AVG 2018

Bij Stichting Tent Activiteiten Montfoort (STAM (Montfoort Tickets)) streven we ernaar om jouw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG ) In dit privacystatement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met de klanten.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer je gebruik maakt van onze diensten/producten.
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, partners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en STAM (Montfoort Tickets).

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van directe verkoop, direct marketing en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf. We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • je de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.
 • je informatie sturen over de diensten/producten en diensten die je bij ons afneemt.
 • de uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is vastgesteld.
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je bij STAM (Montfoort Tickets) hebt ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, emails, chats of telefoontjes).
 • toegang en diensten beschikbaar stellen die behoren bij een (test-)account van STAM (Montfoort Tickets).
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met STAM (Montfoort Tickets) of met een partner van STAM (Montfoort Tickets) zijn gesloten.
 • je te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening.
 • contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze producten en diensten.

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel STAM (Montfoort Tickets) als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen je altijd wijzen op jouw privacyrechten en je informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van jouw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres,. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via servicegerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen.

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden., maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

Je beschikt over de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens:

 • je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die STAM (Montfoort Tickets) van jou heeft.
 • je hebt het recht STAM (Montfoort Tickets) te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • je hebt het recht te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer STAM (Montfoort Tickets) deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat je mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van STAM (Montfoort Tickets), zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten en meldingen over activiteiten binnen jouw account, kunt ontvangen.
 • je hebt het recht STAM (Montfoort Tickets) te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing. Je kunt jouw vragen over jouw privacyrechten zenden naar info@stam-tent.nl.

Het gebruik van cookies

We gebruiken cookies. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van jouw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, jouw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van STAM (Montfoort Tickets), zoals de bekeken pagina's en de koppelingen waarop is geklikt.

Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies je niet persoonlijk identificeren.

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

Externe dienstverleners die namens ons werken:

We geven eventueel jouw informatie door aan onze distributeurs, agents, onderaannemers en andere gerelateerde organisaties, zodat ze jou, namens ons, services kunnen aanbieden.

In geval van wettelijke verplichting:

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.

Gebruik van onderaannemers (verwerkers en subverwerkers)

We kunnen gebruikmaken van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan dit privacystatement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen. Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EERgebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land. Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden. Een lijst met goedgekeurde onderaannemers maakt deel uit van onze verwerkersvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website.

 Wijziging van deze privacystatement

STAM (Montfoort Tickets) behoudt zich het recht voor dit privacystatement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je dit privacystatement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacystatement met zich meebrengen, brengen we je per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

 Jouw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via info@stam-tent.nl. Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ALGEMENE VOORWAARDEN TRIATHLON MONTFOORT

INSCHRIJVING/DEELNAME

Deelnemer moet op de datum van de triathlon de minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
De deelnemer mag aan de triathlon deelnemen indien:

o De deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden;
o De deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
o De deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan;
o De deelnemer een startbewijs heeft toegewezen door de organisatie.

· Het recht op een startbewijs vervalt als de deelnemer zich niet 30 minuten voor de start van de wedstrijd heeft aangemeld bij de wedstrijdleiding.
· Het startbewijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere deelnemer.

BEËINDIGING/UITSLUITING DEELNAME

· Afmelden voor de Triathlon is tot 4 weken voor de datum van de Triathlon mogelijk. Afmelden is mogelijk via de contactpagina op de website. De organisatie betaalt het inschrijfgeld binnen twee weken na ontvangst van de opzegging terug.
· Bij afmelding binnen 4 weken vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
· De organisatie kan een deelnemer uitsluiten van deelname aan de triathlon indien niet aan de voorwaarden van deelname wordt voldaan.

AFGELASTEN VAN DE TRIATHLON

· De organisatie kan besluiten de triathlon af te gelassen. Mogelijke aanleiding voor het afgelasten van de triathlon kunnen zijn; extreme weersomstandigheden (hitte, regenval, storm, onweer, etc.), een tekortkoming van leveranciers, storingen in de levering van energie, internet, data en materialen, het tenietgaan van voor het Evenement noodzakelijke zaken, maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen, onlusten en vandalisme.
· Als de organisatie besluit om de triathlon niet door te laten gaan, is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade van de deelnemer, zoals door deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
· Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

REGELS VOOR DEELNEMERS
· Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Deelname is voor eigen risico.
· Door deel te nemen aan een triathlon geeft deelnemer aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke en psychische conditie te beschikken om de triathlon te volbrengen.
· Deelnemer mag in een wetsuit zwemmen. Indien de temperatuur lager is dan 16 graden is een wetsuit verplicht. Bij een watertemperatuur van meer dan 22 graden is het verboden in een wetsuit te zwemmen.
· Deelnemer moet altijd de zwemcap dragen die door de organisatie wordt verstrekt.
· Deelnemer is verplicht tijdens het fietsen een helm te dragen.
· Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de fiets die gebruikt wordt tijdens de triathlon, met uitzondering van het gebruik van een elektrische fiets. Dit is niet toegestaan.
· Het is niet toegestaan met hoofdtelefoon of headset deel te nemen aan de triathlon.
· Bij het fiets en looponderdeel wordt gebruik gemaakt van de openbare weg.
· Deelnemer houdt zich aan de verkeersregels en instructies van de organisatie en vrijwilligers.

TIJDSWAARNEMING

· Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de tijdwaarneming tijdens de 1e triathlon Montfoort.

AANSPRAKELIJKHEID

· De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, ook niet voor schade ten gevolge van letsel of overlijden.
· De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
· De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de triathlon.

PERSOONSGEGEVENS

· De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand.
· Door deelname aan de triathlon verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.
· Deelnemer verleent door het deelnemen aan de triathlon toestemming aan de organisatie voor publicatie van foto’s en naam in bijvoorbeeld dagbladen of op social media.
· In de privacyverklaring van de organisatie wordt vermeld op welke wijze persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt.

PRIVACYREGELEMENT

DEELNEMERSREGISTRATIE

De stichting triathlon Montfoort verzamelt de volgende gegevens die nodig zijn voor de deelnemersadministratie:

· Voor- en achternaam
· Geslacht
· Adres, postcode, woonplaats
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Geboortedatum
· Naam en telefoonnummer contactpersoon bij calamiteiten.
De gegevens worden vastgelegd in de administratie van de Triathlon.

DOEL GEGEVENSVERWERKING

De triathlon verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

· Telefonisch en email contact opnemen;
· Versturen van elektronische nieuwsbrieven;
· Bijhouden en publiceren van uitslagen

Contact & voorwaarden

Stichting Tent Activiteiten Montfoort
Kvk nr. 54798582 BTW-nr.
NL8514.44.362B01
vestigingsadres : keizerstraat 32
Email: support@montfoorttickets.nl

Algemene voorwaarden

Een initiatief van